Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
υπολογιστική, υπολογιστική επιστήμη
πληροφορική
computing, computer science
 
 

Στην αρχή δεν ήταν και τόσο αποδεχτή ως επιστήμη. Οι λογιότατοι, με τα βαρύγδουπα πτυχία και περγαμηνές, δεν ήθελαν να ξέρουν για ποντίκια και πληκτρολόγια. Μια παράγωγος επιστήμη, έλεγαν. Στο τέλος όμως στάθηκε η υπολογιστική σαν εφαρμοσμένη επιστήμη κι έτρεχαν, αν προλάβαιναν, οι βαρύγδουποι, ν' αρπάξουν κανά ποντίκι.
Υπολογιστική είναι η επιστήμη που μελετά τα βασικά στοιχεία της πληροφόρησης και υπολογισμού με στόχο την εφαρμογή υπολογιστικών συστημάτων τόσο για πληροφόρηση όσο και για επίλυση πολλών προβλημάτων και κυρίως για υποβοήθηση στον σχεδιασμό, πόρευση και εκτέλεση έργων.

Από μέσο ανταλλαγής πληροφοριών έχει εξελίχθη σε μέσο επικοινωνίας συνόλων και ατόμων καθώς και σε μέσο έκφρασης και τέχνης. Η υπολογιστική, μαζί με το αδελφάκι της, την πληροφορική, είναι τώρα τα βασικά εργαλεία εκτέλεσης σχεδόν οποιασδήποτε εργασίας και το ουκ άνευ οποιασδήποτε άλλης επιστήμης. Ως πλαίσιο γνώσεων είναι επιστήμη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία