Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΧΓΠΚ, Χιλιάδες Γραμμές Πηγαίου Κώδικα
(χιγαπιχί)
KLOC, thousands of lines of code
 
 

Μέτρο μεγέθους ενός προγράμματος. Μια ΧΓΠΚ είναι χίλιες γραμμές προγράμματος. Απλώς δίνει στοιχεία σχετικά με το μέγεθος και την περιπλοκότητά του καθώς επίσης το χρόνο που απαιτήθηκε για τη σύνταξή του. Εϊναι και μέτρο χρέωσης, βεβαίως.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία