Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μεθερμηνεύω, μεθερμηνεία, μεθερμηνευτής
interpret, interpretation, interpreter
 
 

 

Γενικά to interpret μεταφράζεται σε ερμηνεύω και μεταφράζω. Στην υπολογιστική χρησιμοποιούμε το μεθερμηνεύω και μεθερμηνευτής κάθότι αυτό είναι που κάνει.

Ο μεθερμηνευτής είναι ένα πρόγραμμα που εκτελεί τις οδηγίες άλλων προγραμμάτων που είναι γραμμένες σε γλώσσα ψηλού επιπέδου. Όπως είπαμε και αλλού ο υπολογιστής ξέρει μόνο δυο αριθμούς 0 και 1. Όλα τα προγράμματα και οδηγίες που εκτελεί πρέπει στο τέλος να γίνουν 0 και 1. Σε πρώτη φάση θα μπορούσαν τα προγράμματα να γραφτούν από τον προγραμματιστή με 0 και 1, λιγουλάκι δύσκολο.
 

Λίγο πιο πάνω βρίσκεται ο μετασκευαστής (assembler) που μετατρέπει οδηγίες που δίνονται με λέξεις και σύμβολα σε 0 και 1, που είναι η γλώσσα μηχανής. Ο μετασκευαστής ήταν ουσιαστικά η πρώτη γλώσσα προγραμματισμού. Πιο πάνω όμως βρίσκονται οι γλώσσες ψηλού επιπέδου όπως η FORTRAN, Pascal, C κ.α. Αυτές οι γλώσσες χρειάζονται μεθερμηνευτή ή μεταγλωττιστή που θα μετατρέψει τον κώδικά τους σε γλώσσα μηχανής για εκτέλεση.
 

Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ μεθερμηνευτή και μεταγλωττιστή. Ο μεθερμηνευτής παίρνει τον πηγαίο κώδικα γραμμή με γραμμή. Μεταφράζει μια γραμμή την εκτελεί και ύστερα την άλλη. Γι αυτό είναι σχετικά πιο αργός. Προσφέρει όμως τη δυνατότητα εύκολου εντοπισμού λαθών για διορθώσεις. Ο μεταγλωττιστής, όμως, μεταφράζει το σύνολο του κώδικα και ύστερα προχωρεί σε εκτέλεση.
 

Αν δεν καταλαβαίνετε, πέστε μας το. Να σας βηθήσουμε, χαζούλια.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία