Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
διαλειτουργώ, διαλειτουργία, διαλειτουργικότητα
interoperate, interoperation, interoperability
 
 

Η διαλειτουργικότητα, μπροστά στο φάσμα υλισμικού και λογισμικού που υπάρχει, είναι αναγκαία υπόθεση. Είναι η ικανότητα που μπορεί να έχουν ή να δοθεί σε διαφορετικές συσκευές και προγράμματα να ανταλλάσσουν δδμνα χωρίς απώλειες, με συμβατά μορφότυπα και να τα χρησιμοποιούν χωρίς προβλήματα. Το πιο απλό παράδειγμα είναι ένα κείμενο γραμμένο σε ένα επεξεργαστή κειμένου να μπορεί να ανοιχτεί σε άλλο και να γίνει εργασία μ’ αυτό χωρίς προβλήματα.

Σχετικά με το υλισμικό σημαντική είναι η εφαρμογή προτύπων για να μπορούν υπολογιστές, οθόνες, πλήμνες, δρομολογητές, μεταγωγείς κ.α. να παρουσιάζουν τα ίδια στοιχεία στο διαδίκτυο. Η διαλειτουργηκότητα δεν αφορά μόνο τους υπολογιστές και το διαδίκτυο. Αφορά και την επικοινωνία μεταξύ εταιρειών καθώς και ατόμων. Βασικό στοιχείο της διαλειτουργικότητας είναι η γλώσσα και η ορολογία που χρησιμοποιείται. Ένας από τους λόγους που είμαστ’ εδώ.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία