Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συλλαβισμός, συλλαβίζω, παύλα συλλαβισμού, υφέν
(-)
hyphen, hyphenation
 
 

Μια λέξη ελληνική που πάει να χαθεί, το «υφέν». (Υπό και έν, υπέν, υφέν. Ως να είναι ένα). Πρόκειται για μια γραμμική καμπύλη κάτω από δυο φωνήεντα που δηλώνει ότι πρέπει να συνεκφωνούνται. Την έχει η αγγλική ως ρήμα «συλλαβίζω» και ως παύλα συλλαβισμού.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία