Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
HWID, Hardware Identification
ΤΥλ, Ταυτοποίηση Υλισμικού
 
 

Μια μέθοδος ελέγχου των προγραμμάτων της που εφαρμόζει η Μικροσόφτ. Με την εγκατάσταση του Windows ένας μοναδικός αριθμός αποστέλλεται στην Μικροσόφτ που βασικά ταυτοποιεί το όλο σύστημα και τα αρθρώματά του. Με κάθε εκκίνηση ένας νέος αριθμός αποστέλλεται στην Μικροσόφτ από το ΛΣ. Αν δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση, έχει καλώς, αν υπάρχει τότε το ΛΣ δεν έχει εγκατασταθεί στο σύστημα για το οποίο έχει αγοραστεί. Τότε η Μικροσόφτ θα παρενοχλεί σε κάθε εκκίνηση τον χρήστη για χρήση πειρατικού αντίγραφου.
Και ύστερα σου μιλούν για αναρχικό διαδίκτυο, πολυφωνία, πολυαρχία κα. Δεν είναι έτσι τα πράματα. Οι υπολογιστές, φαίνεται, οδηγούν σε άκρατη ολιγαρχία.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία