Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
HTML, Hypertext Markup Language
ΓΛΣΥΚ, γλοσίκ, Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένων
 
 

Είπαμε για τις πολλές γλώσσες που έχουμε στην υπολογιστική. Μια πολύ σημαντική είναι η HTML Hypertext Markup Language (ΓΛΩΣΥΚ, Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένων). Δεν πρόκειται για γλώσσα αλλά για ένα είδος περιορισμένου κώδικα συμφωνημένου μεταξύ της μηχανής αναζήτησης και του ιστοταξίου για το πώς θα παρουσιάζονται ιστοσελίδες, κείμενα, φάκελοι εικόνες μέσα από το διαδίκτυο.


Η ΓΛΣΥΚ είναι βασισμένη πάνω στους γενικούς κανόνες της Γενικής Πρότυπης Γλώσσας Σήμανσης ΓΠΓΣ του ΙΣΟ (Διεθνούς Οργανισμού Προτύπων).
Βασικά τι κάνει αυτή η γλώσσα είναι να καθορίσει τη δομή και διαρρύθμιση ενός εγγράφου χρησιμοποιώντας διάφορα χαρακτηριστικά και μορφόσημα. Πώς μπαίνει η επικεφαλίδα, πού μπαίνει το κείμενο πότε αρχίζει πότε λήγει, πώς υπογραμμίζεται κάτι, μαζί με διάφορα άλλα μορφόσημα ως προς το μέγεθος γραμμάτων και γραμματοσειράς και πώς σημαίνονται σύνδεσμοι και παραπέμπτες.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία