Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
hot link, hotlink
σύνδεσμος, θερμός σύνδεσμος
 
 

Πρόκειται για δεσμό μεταξύ εφαρμογών ο οποίος λειτουργεί ως μεταφορέας αλλαγών που γίνονται στη μια, αμέσως στην άλλη. Τέτοιοι άμεση δεσμοί γίνονται συνήθως σε επεξεργαστές κειμένων για άμεση αλλαγή, σε σχετιζόμενα κείμενα, κεφάλαια και άλλα. Άμεσοι δεσμοί μπορούν να λειτουργούν μεταξύ λογιστικών φύλλων και προγραμμάτων γραφικών παραστάσεων ή μεταξύ Βάσεων Δδμνων.


Βασικά το «hot» (θερμός) περισσεύει.

 

link                  σύνδεσμος, σύνδεση, συνδέομαι
dynamic link   δυναμική σύνδεση                                                       

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία