Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
hot potato routing, deflection routing
αναδρομολόγηση, ανακλαστική δρομολόγηση
 
 

Αν σε ένα δίκτυο τα διάφορα κομβοτάξια δεν έχουν χώρο κράτησης πακέτων για προώθηση στο επόμενο κομβοτάξιο, μέχρι τον προορισμό τους, τότε υπάρχει ο κίνδυνος απόρριψής τους λόγω εξωχρονισμού. Με την αναδρομολόγηση ένα πακέτο συνεχώς διακινείται ακόμα και σε κομβοτάξια μακρινά του προορισμού του μέχρι να του δοθεί η ευκαιρία, κυκλοφοριακά, να φτάσει στον προορισμό του. Είναι ένα είδος χρονεμβολής.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία