Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Home
Αφετηρία, Αφτρια
 
 

Εκεί απ όπου ξεκινούμε, σελίδα, λογιστικό φύλλο. Η αρχή. Υπάρχει και το σχετικό πλήκτρο που μας παίρνει στην αρχή της γραμμής ή φύλλου εργασίας.


Έχουμε και το Start (=Έναρξη). Η  Έναρξη είναι το ξεκίνημα ενός προγράμματος έστω αυτό να είναι το ΛΣ ή οποιαδήποτε εφαρμογή.
Προσέξτε. Η εντολή Κλείσιμο είναι πρόγραμμα που ξεκεινά, ελέγχει το σύστημα, σε ρωτά αν θέλεις να φυλάξεις κάτι, αν θέλεις να κλείσεις εφαρμογές κ.α.. Δηλ. το Κλέίσιμο είναι έπιπρόγραμμα του ΛΣ για έναρξη του κλεισήματος.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία