Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ιστογράφημα
histograph
(όχι histogram)
 
 

Εδώ τα πράματα πήραν μια πολύ λανθασμένη τροπή τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά. Ο όρος histogram (ιστόγραμμα) δημιουργήθηκε στην στατιστική για να περιγράψει το γνωστό γράφημα ποσοτήτων ή ποσοστών όπου οι αξίες μπαίνουν σε ιστούς (στύλους) ο ένας δίπλα από τον άλλο χωρίς ενδιάμεσο κενό. Η λέξη histogram (ιστόγραμμα) πρέπει ν’ αντικατασταθεί τώρα με τη histograph (ιστογράφημα).
 

Να ξηγήσουμε το πράμα. Η λέξη gram (gramme) αντιστοιχεί στο ελληνικό γράμμα π.χ. aerogram, αερόγραμμα. Δυστυχώς όμως στην διαμόρφωση της λέξης histogram χρησιμοποιήθηκε λάθος δεύτερο συνθετικό, gram αντί graph. Η δημιουργία της λέξης θα επιρεάστηκε από το υφιστάμενο τότε «διάγραμμα» (diagram).
 

Το λάθος, στα αγγλικά, που με αντιδανεισμό έγινε και λάθος στα ελληνικά, πολλαπλασιάστηκε στην ελληνική με την γενίκευση του όρου ιστός (=web). Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Το νυν στατιστικό histogram είναι histograph (ιστογράφημα) και το ελληνικό ιστόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιείται στη θέση του web mail. Πού είναι οι φύλακες;
 

Τι είναι λοιπό το ιστογράφημα; Είναι το γράφημα που παρουσιάζει τις συχνότητες ενός φαινομένου. Π.χ. σε ποιες κατηγορίες ύψους πέφτουν τα δέντρα ενός δάσους. Προσέξτε, οι ιστοί είναι εφαπτόμενοι επειδή δεν υπάρχει επικάλυψη. Διαφορετικό από το ραβδογράφημα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία