Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
highlight, highlighted, highlighting
χρωμοσημαίνω, χρωμοσημασμένος, χρωμοσύμανση
(επισημαίνω, επισήμανση)
 
 

Μια ένδειξη επιλογής ενός αποσπάσματος κειμένου ή τμήματος λογιστικού φύλλου ή ενός αντικειμένου. Η επιλογή σημαίνεται με αλλαγή χρώματος.

Η «επισήμανση» είναι ο γενικός όρος. Η ειδική χρωμοσύμανση είναι αυτό που συνήθως κάνουν οι υπολογιστές χρωμοσημαίνοντας την επιλογή. Το κάνουν βέβαια και η μαρκαδόροι.

Υπάρχουν κι άλλα είδη επισήμανσης όπως η υπογράμμιση, χρωμογραμμάτιση (έγχρωμα γράμματα), πλαισιοσήμανση (η επιλογή σε άχρωμο ή έγχρωμο πλαίσιο).

Είπαμε πρέπει να ακριβολογούμε, για να καταλαβαινόμαστε.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία