Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
heap
σωρός, σωρός μνήμης, wrenches
 
 

Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος, παρουσιάζεται στο ίδιο το πρόγραμμα ή στο ΛΣ, η ανάγκη να αποθηκευτούν στοιχεία προσωρινά σε μέρος της μνήμης. Το μέρος της μνήμης που εκχωρείται γι’ αυτό το σκοπό κατα τη χρονεκτέλεση ονομάζεται Σωρός ακριβώς γιατί πρόκειται για σωρό ανόμοιων ή ατελών στοιχείων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία