Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
σαφηνισμός, σαφηνισμοί
(αρχείου, φακέλου, εγγράφου, πακέτου)
header
 
 

Σαφηνισμοί είναι στοιχεία σχετικά με ένα ψηφιοπακέτο και τον προορισμό του που τοποθετούνται στην αρχική τους σελίδα από δρομολογητή. Οι σαφηνισμοί είναι αθέατοι και σημαντικοί στη διαχείριση ενός δικτύου.
 

Σαφηνισμοί είναι και τα αθέατα στοιχεία που τοποθετούνται σε κάθε πακέτο, αρχείο ή φάκελο και αφορούν τη διαχείριση του δηλ. πότε δημιουργήθηκε, από ποιον, πότε ενημερώθηκε, ποιό είναι το μέγεθός του κ.α. Η λέξη «header» σημαίνει και «κεφαλίδα» στην επεξεργασία κειμένων. Παρ’ όλον ότι στα αγγλικά μπορεί οι όροι «σαφηνισμοί» και «κεφαλίδα» να επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό, στα ελληνικά ας τους κρατήσουμε χώρια. Σαφηνισμοί είναι σαφηνισμοί και κεφαλίδα, κεφαλίδα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία