Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
header, footer
κεφαλίδα, υποσέλιδο
 
 

Στην επεξεργασία κειμένων παρουσιάζεται η ανάγκη για δημιουργία κεφαλίδων και υποσέλιδων, δηλ. στοιχείων που αφορούν τη σελίδα και το περιεχόμενό της. Για παράδειγμα αν κάποιος θέλει ο Τίτλος ενός άρθρου ή δοκιμίου να εμφανίζεται στο πάνω μέρος δεξιά της κάθε σελίδας (συνεχής τίτλος) μπορεί αυτό να το κάνει με εγγραφή μια φορά στον αντίστοιχο χώρο και απλή εντολή να εμφανίζεται σε κάθε σελίδα.


Το ίδιο μπορεί να γίνει αν θέλουμε κάτι να εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας ως υποσέλιδο. Κατ’ ακρίβεια ακόμα και η σελιδαρίθμηση τεχνικά είναι κεφαλίδα ή υποσέλιδο. Ας κρατήσουμε όμως την σελιδαρίθμηση μόνη της ως σελιδαρίθμηση.


Εδώ πρέπει να δοθούν δυο διευκρινίσεις. Το υποσέλιδο δεν είναι υποσημείωση (footnote). Η υποσημείωση είναι μια αριθμημένη και μοναδική εγγραφή, επεξήγηση σε οποιαδήποτε σελίδα και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της σελίδας1.


Στα αγγλικά η λέξη «header» έχει και την λειτουργική έννοια του σαφηνισμού που συνοδεύει ένα φάκελο, πακέτο ή σύνολο δδμνων και δίνουν διάφορα στοιχεία γι’ αυτά.
Λοιπόν, έχουμε κεφαλίδες, υποσέλιδα, υποσημειώσεις, σαφηνισμούς.

 

_______________________

1. Αυτή είναι υποσημείωση.

         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία