Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΓΣΣΧ, γασισιχί, Γλώσσα Σήμανσης Συσκευών Χειρός
HDML, Handheld Device Markup Language
 
 

Υπάρχουν πολλέεες γλώσσες στην υπολογιστική και στο διαδίκτυο. Ο πιο σημαντικός διαχωρισμός μεταξύ τους που πρέπει να ξέρετε είναι:
 

1. Γλώσσες προγραμματισμού. Αυτές τις ξέρουν οι προγραμματιστές που συντάσσουν προγράμματα, τον γνωστό «κώδικα» για εφαρμογές και ΛΣ. 2. Ύστερα είναι οι ΓΛΣ (γλωσί, ML) δηλαδή οι ΓΛώσσες Σήμανσης που αφορούν το διαδίκτυο. Δηλαδή πώς σημαίνεται ένα στοιχείο ή μια σελίδα για να παρουσιαστεί, μέσω του προσβάτη, στην οθόνη του χρήστη.


Η ΓΣΣΧ (Γλώσσα Σήμανσης Συσκευών Χειρός, HDML) είναι μια παλιά ιστορία. Είναι μια εμπορική ΓΛώσσα Σήμανσης συσκευών χειρός (συμπ. των κινητών τηλεφώνων). Συνάδει με αντίστοιχο προσβάτη (browser) και διευθετήσεις στο επίπεδο των διακομιστών. Αφορά τον τρόπο παρουσίασης διαδικτυακών σελίδων στη μικρή οθόνη των συσκευών. Επικρατεί στην Αμερική αλλά αντικαθίσταται από ένα άλλο ακρωνύμιο το ΑΕΠ, Ασύρματων Εφαρμογών Πρωτόκολλο, κοινώς WAP.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία