Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
άτρεπτος
hardwired
 
 

Μη δυνάμενο να αλλαχτεί. Συνήθως αναφέρεται σε λογισμικό γραμμένο σε ηλ-κύκλωμα που δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή να αφαιρεθεί. Το ΒΑΣΕΙΣΕ σε πολλές περιπτώσεις είναι άτρεπτο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία