Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μόνιμος
hard
 
 

Το «σκληρός» (hard) και «μαλακός» (soft) χρησιμοποιούνται πολύ στην υπολογιστική και πρόκειται για σημαντικό διαχωρισμό πραγμάτων. H πιο απλή περίπτωση αφορά την διαμόρφωση σελίδας ή κειμένου. Οι επεξεργαστές κειμένων, συνήθως, προσφέρουν αυτοεπιλεγμένες παραμέτρους για το συλλαβισμό, μέγεθος της σελίδας, τέλος γραμμής κλπ. Αυτές οι παράμετροι είναι σε προσωρινή κατάσταση δηλαδή διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα, αν το μέγεθος μιας σελίδας είναι 50 γραμμές τότε το κείμενο κόπτεται στις 50 γραμμές. Αν όμως θέλουμε την σελίδα να τελειώσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο τότε θέτουμε μόνιμο τέλος σελίδας οπότε το κείμενο διαμορφώνεται έτσι ώστε εκεί να υπάρχει πάντα τέλος στην αντίστοιχη σελίδα.

Άρα στα ελληνικά οι αντίστοιχοι όροι είναι, σε σχέση με κείμενα, μόνιμοι (hard) και προσωρινοί (soft). Το σκληρός χρησιμοποιείται μόνο στον σκλ.δ. Το μαλακός δεν χρησιμοποιείται καθόλου, δεν έχει στα ελληνικά την εννοιακή διάσταση, όπως στα αγγλικά, για τα πράγματα που έχουμε μπροστά μας. Το «προσωρινός» για «soft» είναι μια χαρα.

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία