Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
HAN, Home Area Network
οικοδίκτυο, οικιακό δίκτυο
 
 

Ένα δίκτυο που καλύπτει το σπίτι. Δυο-τρείς υπολογιστές έναν εκτυπωτή ή και ένα διακομιστή. Αν θα εγκαταστήσετε τέτοιο δίκτυο φροντίστε να είναι αναβαθμίσιμο. Στο μέλλον, πιστέψτε το, ακόμα και το ψυγείο σας θα αποκτήσει Διεύθυνση ΔΠ (διδιπί).  (IP Address)

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία