Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ιστόδραση, ιστοδράστης
hacktivism, hacktivist
 
 

Είπαμε. Ο ψηφιοπειρατής μπαίνει όπου του κατεβεί, αφήνει την παρουσία του κάπου, και μπορεί να αλλάξει ή να «τροποποιήσει» στοιχεία. Ο ψηφιοθραύστης κλέβει, διαλύει και φεύγει. Ο ιστοδράστης είναι βασικά ψηφιοπειρατής με γενικούς όμως και ευγενικούς στόχους όπως η ελευθερία, η ισότητα ανδρών και γυναικών, η απόλυση από την φυλακή του φίλου του κ.ά. Μπαίνει, αφήνει μηνύματα, επιτίθεται ομαδικά σε ένα ιστοτάξιο και όταν παρουσιαστεί στο δικαστήριο φίλοι του ιστοδράστες ζητούν την απόλυσή του με περισσότερες ιστοδράσεις.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία