Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συχνότητα, συχνοτικός
frequency
 
 

Αναφέρεται στο πόσο συχνά συμβαίνει κάτι. Στην περίπτωση των ραδιοκυμάτων στο πόσο συχνά μεταδίδονται (πόσοι) κύκλοι (Hz) ανά δεύτερο. βρισκόμαστε στα δισ. ανά δεύτερο.

Παθιάσαμε να βρούμε σε τεχνικά λεξικά όρους για τις διάφορες επώνυμες συχνότητες στα ελληνικά. Βρήκαμε μερικούς, συμπληρώσαμε μερικά κενά και σας παρουσιάζουμε τον κατάλογο. Πάντα υπό αναθεώρηση.

 

ΑΧΣ, Άκρως Χαμηλή Συχνότητα      ULF,  Ultra Low Frequency 
ΥΧΣ, Υπερχαμηλή Συχνότητα          ELF,  Extremely Low Freq. 
ΠΧΣ, Πολύ Χαμηλή Συχνότητα        VLF,  Very Low Freq.
ΧΣ,   Χαμηλή Συχνότητα                  LF,    Low Frequency 
ΥΣ,   Υψηλή Συχνότητα                   HF,    High Frequency 
ΠΥΣ, Πολύ Υψηλή Συχνότητα         VHF,  Very High Freq. 
ΥΨΣ, Υπερύψηλη Συχνότητα           UHF,  Ultra High Freq. 
AΥΣ,  Άκρως Υψηλή Συχνότητα       SHF,  Super High Freq. 
ΕΥΣ,  Εξαιρετικά Υψηλή Συχνότητα   EHF,  Extremely High Freq. 
ΔΣ,    Διαμόρφωση κατά Συχνότητα  FM,   Frequency Modulated 
ΔΠ,   Διαμόρφωση κατά Πλάτος       AM,   Amplitude Modulation

   και    

ΠΣ,   πολυσυχνότητα, -νοτικός          MF,   multi-frequency

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία