Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
FRAD, Frame Relay Assembler/Disassembler, Frame Relay Access Device
ΣΑΠ, Συναρμολογητής/Αποσυναρμολογητής πλαισιομετάδοσης
 
 

Είναι μια ειδική συσκευή που τεμαχίζει δδμνα και τα αποστέλλει ως πλαίσια για να τα επανασκευάσει στον δέκτη. Η μετάδοση γίνεται σε ειδικά Δίκτυα Πλαισιομετάδοσης. Τελευταία όλα γινήκαν ένα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία