Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
υποσημείωση
footnote
 
 

Η υποσημείωση εξακολουθεί να υπάρχει παρά τον πόλεμο που της κήρυξαν οι επεξεργαστές κειμένων και τα υπερκείμενα. Ένας αριθμητικός δείκτης μέσα στο κείμενο, πάνω από μια λέξη, έτσι1, δηλώνει ότι στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει επεξήγηση ή διευκρίνιση ή παραπομπή. Αυτό γίνεται συνήθως κάτω από μια γραμμή που δηλώνει το τέλος του κανονικού κειμένου.
 

Μην συγχύζετε την υποσημείωση με το υποσέλιδο. Το υποσέλιδο είναι συνήθως σταθερό σε ένα κείμενο. Υποσέλιδα είναι οι αριθμήσεις σελίδων, ή σταθερά στοιχεία όπως ο τίτλος του κειμένου ή του κεφαλαίου. Υποσέλιδα μπαίνουν με ειδική εντολή. Πόλεμο κατά της υποσημείωσης κήρυξαν και τα υπερκείμενα. Αυτά είναι πιο σοφιστικά. Με επικύλιση του δείκτη πάνω από μια λέξη εμφανίζεται επισημείωση που μπορεί να είναι επεξήγηση, μετάφραση ή παραπομπή. Αυτή τη διευκόλυνση την προσφέρουν και επεξεργαστές κειμένων.
 

Άρα έχουμε: υποσημείωση, υποσέλιδο και επισημείωση. Πάρακατω.

 

 

__________________________

1 Έτσι σημαίνει έτσι, όχι αλλιώς.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία