Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
font
γραμματοσειρά, γρμτσρα
 
 

 

 

 

ανυσματική γραμματοσειρά               vector font
κλιμακωτή γραμματοσειρά                scalable font
αντικειμενοστρεφής γραμματοσειρά   object oriented font
περιγραμμική γραμματοσειρά            outline font

         
         
         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία