Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
FLOPS , Floating-point Operations per Second
ΠΚΥΑΔ, πικιαδ, Πράξεις Κινητής Υποδιαστολής Ανά Δεύτερο
 
 

Πράξεις κινητής υποδιαστολής ανα δεύτερο. Πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο κριτήριο μέτρησης της ταχύτητας των μικροεπεξεργαστών. Αφορά τον αριθμό των κλασματικών ή δεκαδικών πράξεων που εκτελεί μικροεπεξεργαστής σε ένα δευτερόλεπτο. Οι υπολογισμοί με κλασματικούς και δεκαδικούς αριθμούς είναι πιο πολύπλοκοι από τους υπολογισμούς με ακέραιους. Το συνηθισμένο επίπεδο μετρήσεων είναι σε ΜεγαΠΚΥΑΔ , (Εκατομμύρια Πράξεις Κινητής Υποδιαστολής Ανα Δεύτερο, Megaflops) και ΓίγαΠΚΥΑΔ (Δισεκατομμύρια Πράξεις Κινητής Υποδιαστολής Ανα Δεύτερο, Gigaflops).
 

Οι σημερινοί μικροεπεξεργαστές περιλαμβάνουν ειδική Μονάδα Κινητής Υποδιαστολής για τέτοιους υπολογισμούς. Ακριβώς λόγω της ύπαρξης αυτής της μονάδας το κριτήριο ταχύτητας ΠΚΥΑΔ αμφισβητείται καθότι σημαντική είναι η συνολική ταχύτητα του μικροεπεξεργαστή λαμβανομένων υπ’ όψη και άλλων παραμέτρων.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία