Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
flip-flop, bistable gate
δισταθές, δισταθές κύκλωμα
 
 

Είναι ένα είδος ψηφιακού κυκλώματος που λειτουργεί σαν λογική πύλη, ναι-όχι, 1-0. Λειτουργεί σαν μνήμη ενός δυφίου. Παραμένει σε μια στάση και αλλάζει μόνο όταν δεχτεί ένα ειδικό σήμα (διεγέρτη) οπότε παίρνει την άλλη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία