Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ιστοφράκτης
firewall
 
 

Είναι μια πρώτη γραμμή ασφάλειας για ένα δίκτυο ή ενδοδίκτυο για προστασία από αθέμιτες προσβάσεις ή και κακοήθη δδμνπκτα που προέρχονται από το δδκτυο. Αποτελείται από εξειδικευμένο λογισμικό ή και υλισμικό που φιλτράρει τα πακέτα, κρύβει τις διευθύνεις, επιβλέπει τις συνδέσεις επιτρέποντας ή αποτρέποντας πρόσβαση. Οι προδιακομιστές αποτελούν τη πρώτη γραμμή άμυνας σε ένα ιστοφράκτη. Οι πιο αποτελεσματικοί ιστοφράκτες είναι συνδιασμοί υλισμικού και λογισμικού.

 

   προδιακομιστής              proxy server, proxy
   διοδευτής εφαρμογών    application level gateway

         
         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία