Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ακριβορυθμίζω, ακριβορύθμιση
ακριβής ρύθμιση
fine tune, fine tuning
 
 

Η λεπτομερής και ακριβής ρύθμιση ενός συστήματος με βάση τις προδιαγραφές του για βέλτιστη απόδοση. Η ρύθμιση ενός πομπού να μεταδίδει στην ακριβή συχνότητα, όχι ένα περίπου, και η ρύθμιση μιας εφαρμογής στη λεπτομέρειά της ώστε να δουλεύει απρόσκοπτα όπως σχεδιάστηκε και όπως τη θέλει ο χρήστης με βάση τις επιλογές που του δίνονται. Επιμένετε στην ακριβορύθμιση... ένα περίπου.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία