Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
φάκελος, καταχωρώ, καταχώρηση
file, filing
 
 

Το σύστημα φακέλων αποτελεί ουσιαστικά τον τρόπο που καθιερώθηκε για να λειτουργούν οι ανθρώποι με τους υπολογιστές. Οι υπολογιστές δεν καταλαβαίνουν από φακέλους. Το μόνο που καταλαβαίνουν είναι από ροή δυφίων. Για να τα βγάζουν πέρα οι ανθρώποι με τους υπολογιστές οργάνωσαν όλα τα στοιχεία σε φακέλους που είναι βασικά ένα ανθρωποκατανοητό σύστημα ταξινόμησης και εκτέλεσης εργασίας.
 

Αυτό το σύστημα το οργανώνει και διευθύνει το ΛΣ. Όλα τα δδμνα που είναι αποθηκευμένα σε ένα υπολογιστή είναι καταχωρημένα σε φακέλους που φέρουν ένα μοναδικό φακελώνυμο. Υπάρχουν πολλών ειδών φάκελοι, προγραμμάτων, κειμένου, αρχείου, γραφικών κ.α. Τα μορφότυπα των φακέλων φέρουν επιδικαιώματα. Το μορφότυπο ενός φακέλου και άλλες πληροφορίες εμπεριέχονται στους σαφηνισμούς ή είναι διάσπαρτες στον φάκελο. Οι φάκελοι είναι πάντα συνδεμένοι με το πρόγραμμα που τους δημιούργησε ή με το οποίο λειτουργούν. Υπάρχουν και κρυμμένοι, αόρατοι, φάκελοι για προστασία από αθέλητη αλλοίωση ή διαγραφή.
 

Και μια διευκρίνιση. Ύστερα από πολλή προβληματισμό το file το λέμε φάκελο και το directory ή folder το λέμε αρχείο. Ως εδώ το βάσανο με μεταφραστικούς κατιδεασμούς. (βλ. κατάλογος)

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία