Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πεδίο, χωράφι, αγρός, λιβάδι, γήπεδο, τομέας
field
 
 

Το πιο απλό στοιχείο, μονάδα, μιας βάσης δεδομένων. Σε μια ΒΔ με ονόματα, διευθύνσεις και αρ. τηλεφώνων το κάθε ένα από αυτά είναι ένα πεδίο. Τα πεδία είναι τριών ειδών, τα υποχρεωτικά, προαιρετικά και παράγωγα δηλ. αυτά που παράγει το σύστημα (συνήθως υπολογισμένους αρθμς).
 

Η καλή οργάνωση των πεδίων είναι σημαντική ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Τα πεδία μιας συγκεκριμένης αναφοράς αποτελούν ένα λήμμα ή εγγραφή. Στην περίπτωση εδώ και τώρα, τόσο η λέξη «πεδίο» όσο και η μετάφραση «field» και το κείμενο που διαβάζετε είναι πεδία ενός λήμματος με αρ. 694.


Field είναι αρχικά το χωράφι με προέκταση στον αγρό, λιβάδι, γήπεδο, πεδίο, τομέα.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία