Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
προσάγω, προσαγωγή, χρόνος προσαγωγής
fetch, fetching, fetch time
 
 

Προσαγωγή είναι ο εντοπισμός και μεταφορά από τη μνήμη (ΜΤΠ) στην ΚΜΕ μιας εντολής ή δδμνων. Όλες οι σχετικές εντολές και δδμνα πρέπει να προσαχθούν στον καταχωρητή της ΚΜΕ πριν αρχίσει η επεξεργασία. Χρόνος προσαγωγής είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει η φόρτωση. Ονομάζεται και κύκλος προσαγωγής (fetch cycle).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία