Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
failover
διεφεδρεία
 
 

Ο όρος «failover» στα αγγλικά περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία σε ένα εγχείρημα υπάρχει η εναλλακτική μέθοδος ή υποστηρικτική λειτουργία που σε περίπτωση προβλήματος ή αποτυχίας στο πρώτο σχέδιο μεταπίπτουμε στο δεύτερο. Πρόκειται δηλαδή για διασφαλιστική εφεδρεία, διεφεδρεία.
Στην υπολογιστική η διεφεδρεία είναι σημαντική στην συνεχή πρόσβαση σε πόρους ή συνεχή συνεργασία με διακομιστές. Η διεφεδρεία είναι αθέατη λειτουργία και γίνεται με μεταγωγή χωρίς τη γνώση του χρήστη. Είναι μια μέθοδος ανοχής βλαβών.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία