Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
/Ε, εξαγωγή
export
 
 

Τα Εισαγωγή, Εξαγωγή, (Import, Export) τα αποδώσαμε μεταφραστικά επακριβώς. Με μικρή επέκταση στο Enter ή Return (Εισαγωγή). Δώσαμε και σ’ αυτά συντομεύσεις Ε/ (Εισαγωγή) /Ε (Εξαγωγή). Παράδειγμα Ε/Ε δδμνων, εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων.


Το είσοδος/έξοδος είναι input/output. Δώσαμε και σ’ αυτά συντομεύσεις. ΕΙΣ/ για είσοδο και /ΕΞ για έξοδο. ΕΙΣ/ΕΞ. (ΒΑΣΕΙΣΕ, ΒΑσικό Σύστημα ΕΙΣόδου/Εξόδου, BIOS.. Το ξ απουσιάζει εδώ αλλά δεν πειράζει).

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία