Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συμβάν, συμβαντικός, γεγονός
event
 
 

Σχετικά με την υπολογιστική οποιαδήποτε δράση που μπορεί να ανιχνευτεί από το πρόγραμμα θεωρείται ένα συμβάν. Σε πολλά συμβάντα υπάρχει και η ανάλογη αντίδραση. Η αλλαγή του χρώματος ενός γράμματος από επικύληση ποντικιού, η εισαγωγή στοιχείων, η εμφάνιση ιστοσελίδας, το μήνυμα λάθους, είναι αντίδράσεις σε συμβάντα που δοιλούν αποδοχή ή όχι εντολής, ή ετοιμότητα από το πρόγραμμα.


   event driven                     συμβαντικός, συμβαντήλατο
   συμβαντική επεξεργασία    event-driven processing


Και στα καλλιτεχνικά το event είναι συμβάν, που είναι διαφορετικό από το δρώμενο, happening, με κάποια επικάλυψη βεβαίως.

 

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία