Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
μήνυμα σφάλματος, μήνυμα λάθους
error message
 
 

Τα σφάλματα στους υπολογιστές, όταν είναι συστημικά, δηλαδή όταν το ίδιο το σύστημα δεν μπορεί να εκτελέσει μιαν εργασία, για οποιοδήποτε λόγο, έχουν ταξινομηθεί και παρουσιάζονται στον χρήστη για να ξέρει που πήγαν στραβά τα πράματα. Δηλαδή, αν ο διακομιστής με τον οποίο προσπαθείτε να επικοινωνήσετε είναι κλειστός, ή αν το ιστοτάξιο που γυρεύεται δεν ανευρίσκεται ή αν έγινε λανθασμένη σύνταξη προγράμματος, ή το ηλ-τα δεν παραδόθηκε τότε θα σας έρθει το αντίστοιχο μήνυμα σφάλματος με αριθμό και εξηγήσεις. Μηνύματα σφάλματος μπορεί να προέλθουν και από αθέμιτες εντολές. Το μήνυμα λάθους δεν είναι λάθος μήνυμα που απλώς είναι ...λάθος μήνυμα.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία