Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εξομοιώνω, εξομοίωση, εξομοιωτής
emulate, emulation, emulator
 
 

Εξομοίωση είναι η απομίμηση, η παρουσίαση στοιχείων ότι είσαι όμοιος και ίσος με κάποιον ή κάτι άλλο. Η εξομοίωση είναι σημαντική στην υπολογιστική καθότι τα πολλά και διαφορα στοιχεία λογισμικού και υλισμικού μπορούν να λειτουργήσουν ως εξομοιωτές, δηλαδή να προβάλλουν χαρακτηριστικά που είναι όμοια με κάτι άλλο ή συμβατά με το όλο σύστημα.

Πολλοί εκτυπωτές για παράδειγμα προβάλλουν εξομοιωμένα χαρακτηριστικά των εκτυπωτών Hewlett-Packard λόγω του ότι είναι συμβατοί με διαδεδομένα ΛΣ. Προσέξετε τη διαφορά μεταξύ εξομοίωσης και προσομοίωσης. Η εξομοίωση είναι η απομίμηση κάποιου άλλου ενώ η προσομοίωση είναι η αντιγραφή όλων ή μερικών από τα βασικά χαρακτηριστικά του. Με διαφορετικούς σκοπούς η μια απ' την άλλη.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία