Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εναλλακτικό κόστος
oportunity cost
 
 

Σε ένα εγχείρημα πρέπει να υπολογίζεται, ως ένα μέτρο της απόδοσής του, το εναλλακτικό κόστος. Δηλ. το κόστος σε εισόδημα ή απόδοση από χρήση των πόρων ή χρημάτων, που θα μπορούσε να αποφέρει ένα άλλο εγχείρημα.


Ας πάρουμε για παράδειγμα την αγορά ενός σπιτιού για ιδιοκατοίκηση. Αν αγοράζοντας ένα σπίτι και υπολογίζοντας το εναλλακτικό κόστος σε χαμένους τόκους σε μια δεδομένη περίοδο, και λαμβάνοντας υπόψη κεφαλαιουχικά κέρδη, απόσβεση και χαμένα ενοίκια βρίσκεις ότι το κόστος θα ήταν ψηλοτερο από το να νοικιάζεις, τότε ενοικίασε αντί να αγοράσεις.


Το εναλλακτικό κόστος ή κόστος εναλλακτικής χρήσης είναι μια σημαντική οικονομολογική έννοια. Παρουσιάζεται και ως «ευκαιριακό κόστος» που είναι μια ακριβής λεκτική μετάφραση. Προτιμότερο το «εναλλακτικό κόστος» επειδή έχει πιο ευρεία έννοια.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία