Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
καταρρέω, κατάρρευση
crash, crashing
 
 

Το πλήρες απότομο και ανώμαλο σταμάτημα ενός υπολογιστή ή υπολογιστικού συστήματος. Ο λόγος είναι υλισμική βλάβη ή λογισμικό σοβαρό σφάλμα. Η κατάρρευση ενός συστήματος δεν θάπρεπε να οφείλεται σε κάτι που μπορεί να έχει κάνει ο χρήστης καθότι οποιαδήποτε αθέμιτη ενέργεια δεν πρέπει να εκτελείται από το σύστημα.


Τυχαία βεβαίως μπορεί να το κάνει. Να μη φορτωθεί κανονικά το ΛΣ ή μια εφαρμογή. Νάχεις αντιθετικές δέσμες εντολών ή να μη ξέρεις τι κάνεις ή να σβηστούν βασικές ενότητες προγραμμάτων. Αν το πρόβλημα δεν διορθωθεί με μια-δυο επανεκκινήσεις τότε είναι σοβαρό.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία