Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ΚΜΕ, Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας, κεντρικός επεξεργαστής, επεξεργαστής
CPU, Central Processing Unit, central processor, processor
 
 

Η ΚΜΕ είναι το κεντρικό και πιο σημαντικό στοιχείο υπολογισμού και ελέγχου σε ένα συγκρότημα υπολογιστή. Εκεί γίνονται οι πιο πολλοί και πολύπλοκοι συνδυασμοί δδμνων. Σε παλιούς μεγαλόσχημους υπολογιστές κυριολεκτικά ένας περπατούσε μέσα στην μονάδα επεξεργασίας που ήταν ένα ή περισσότερα δωμάτια. Σήμερα η μονάδα αυτή στους προσωπικούς υπολογιστές είναι ένα ηλ-πλακίδιο και στους μεγαλόσχημους μερικά συνκυκλώματα το πολύ.
 

Δυο βασικά στοιχεία της ΚΜΕ είναι η ΑΛΜ (αλμι, Αριθμητική Λογική Μονάδα) η οποία εκτελεί όλους τους υπολογισμούς και λογικές πράξεις, και η Μονάδα Ελέγχου η οποία παίρνει από τη μνήμη τις εντολές και τις εκτελεί με τη βοήθεια της ΑΛΜ αν χρειαστεί. Η ταχύτητα της ΚΜΕ εξαρτάται από τον ρυθμοχρονιστή (clock) και την ταχύτητα με την οπoία εκπέμπει παλμούς. Αυτή η ταχύτητα μετριέται σε Μκ ή Γκ ( MHz, Ghz).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία