Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
control character
χαρακτήρας ελέγχου
 
 

Είναι ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες που ουσιαστικά είναι εντολές έλέγχου μιας συσκευής ή μιας διαδικασίας. Πολλοί αφορούν τοποθέτηση του δρομέα, άλλοι την κύλιση μιας σελίδας κ.α. Οι πρώτοι 32 χαρακτήρες του ΑΠΚΑΠ (ASCII) είναι χαρακτήρες ελέγχου παρ’ όλον ότι αρκετοί απ’ αυτούς είναι ανενεργοί.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία