Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
συνορίζω, συνορισμένος, συνορισμός
(ρυθμίζω, συρρυθμίζω)
configure, configured, configuration
 
 

Συνορισμός είναι ο τρόπος που τα αρθρώματα ενός συστήματος -υλισμικού, λογισμικού ή και τα δυο- είναι λειτουργικά διασυνδεδεμένα ώστε να συνεργάζονται και να επιφέρουν αποτέλεσμα. Σε πρώτη φάση μπορεί τα στοιχεία να είναι ασυνόριστα δηλαδή να μην τους έχει γίνει η απαραίτητη ρύθμιση ώστε να συνεργάζονται. Μέσα στα πλάισια του συνορισμού υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν ανάλογα με το επιδιοκόμενο αποτέλεσμα.

 

Για παράδειγμα ταχύτητα στην εκτέλεση ή ασφαλεια στην φύλαξη των δεδομένων, ή ποιο θα είναι το μέγεθος του μνήμωνα που θα εκχωρηθεί στις διάφορες λειτουργίες. Για το λογισμικό ο συνορισμός αφορά πολλές παραμέτρους και αξίες. Στον συνορισμό του υλισμικού χρησιμοποιούνται διάφοροι μεταγωγείς, υποκυκλωτές κ.α. Με την εισαγωγή της ΕκΧ ο συνορισμός υλισμικού γίνεται αυτόματα. Ο συνορισμός είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας γνώσεων στην υπολογιστική.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία