Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
conductor, conductivity
αγωγός, αγωγημώτητα
 
 

Το καλώδιο ή το υλικό που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος. Μεγάλες έρευνες και επενδύσεις έχουν γίνει στον τομέα για την ανακάλυψη ή εφεύρεση υλικών όσο το δυνατό πιο αγώγιμων δηλ. που φέρουν όσο το δυνατό μικρότερη αντίσταση στη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ημιαγωγός δεν μεταφέρει ρεύμα εκτός αν ηλεκτριστεί αναλόγως. Ο υπεραγωγός, σε αφάνταστα χαμηλές θερμοκρασίες, είναι υπεραγωγός μεταφέρει ότι του δοθεί σχεδόν χωρίς αντίσταση. Είναι κοντά στο νού. (βλ, επαφή)

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία