Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
ηλεκτρoνiκή επαύξηση, ηλ-επαυξημένος
φωτινός
computer enhancement, computer enhanced
 
 

Η ηλ-επαύξηση αναφέρεται συνήθως σε φωτογραφίες, και βιντεοταινίες αλλά και σε ελλιπή στατιστικά στοιχεία. Είναι η μέθοδος συμπλήρωσης κενών ή ασαφειών στα δεδομένα με βάση στατιστικές τάσεις των υφιστάμενων δεδομένων ή και άλλων συμπληρωματικών στοιχείων.


Μ’ αυτό τον τρόπο μια φωτογραφία του πλανήτη Άρη ή του θαλάσσιου βυθού η οποία παρουσιάζει ασάφειες μπορεί να συμπληρωθεί αποκαλύπτοντας, ως ένα βαθμό ακριβείας, στοιχεία τα οποία δεν ήσαν προηγουμένως ορατά.


Η ηλ-επαύξηση γίνεται με ισχυρά προγράμματα στατιστικής ανάλυσης και σε περίπτωση φωτογραφιών και βίντεο με αλλαγή φωτεινότητας, κατεύθυνσης φωτός και έντασης χρωμάτων. Υπάρχουν όμως αρκετά περιθώρια λάθους ή παραπλάνησης.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία