Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη




μεταγλωττίζω, μεταγλωττιστής
compile, compiler
 
 

Μεταγλώττιση είναι η «μετάφραση» δηλ. η μετατροπή ενός προγράμματος από μια γλώσσα ψηλού επιπέδου σε γλώσσα μηχανής. Συνήθως τα προγράμματα γράφονται σε γλώσσες ψηλού επιπέδου. Αυτές οι γλώσσες είναι κατανοητές μεταξύ ανθρώπων (προγραμματιστών) αν γνωρίζουν αυτές τις γλώσσες. Για να εκτελεστεί όμως το πρόγραμμα σε χαμηλού επιπέδου γλώσσα, όπως είναι η γλώσσα μηχανής, πρέπει να μεταγλωττιστεί και αυτό γίνεται από τον μεταγλωττιστή, ένα ειδικό πρόγραμμα για τον σκοπό αυτό. Η γλώσσα μηχανής είναι πολλά, πάρα πολλά, 0 και 1.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία