Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
εντέλλω, εντολή, εντολοδοσία
εντολοδόχος, εντολοδότης
command
 
 

Εντολή είναι μια οδηγία στον υπολογιστή να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία. Δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε, δεν μπορείτε να του πείτε να σας βρει τον Άγιο Ανδρόνικο εκτός αν διαθέτει στοιχεία για δέχεται τέτοιες οδηγίες, οπότε, θα σας παρουσιάσει την αγιογραφία ή το βιογραφικό του.
 

Με άλλα λόγια το πρόγραμμα του υπολογιστή δέχεται τις εντολές που το ίδιο το πρόγραμμα είναι συνταγμένο να δεχτεί. Υπάρχουν μεγάλα όρια ανεκτικότητας ιδίως στην αναζήτηση οπότε μπορεί να παρουσιαστούν συναφείς απαντήσεις ή επερωτήσεις. Αν δεν μπορεί ο υπολογιστής να εκτελέσει μιαν εντολή θα το πει ή θα παρουσιάσει ερώτημα.
 

Οι εντολές, παλιά δίνονταν με συγκεκριμένο τρόπο στη γραμμή εντολών, όπου και ο δρομέας. Τώρα, με τα γραφικά περιβάλλοντα δίνονται με επιλογή σε μενού, με πίεση κουμπιού ή με πάτημα πλήκτρου.

         
Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία