Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
πλακίδιο, μικροπλακίδιο, ηλ-πλακίδιο
chip, microchip
 
 

Είναι ένα μικρό τεμάχιο ημιαγώγιμου υλικού, συνήθως σιλικόνης, πάνω στο οποίο είναι ενσωματωμένο ένα ή πολλά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Με σημερινά δεδομένα το πλακίδιο και το ημιαγωγό υλικό είναι έτσι διαρρυθμισμένο ώστε να αποτελεί το ίδιο ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Φέρει σήμερα ένα τεράστιο αριθμό (εκατομμύρια) ηλεκτρονικών στοιχείων, διαντιστάτες συνήθως.
 

Τα πλακίδια εκτελούν διάφορες λειτουργίες. Αποτελούν βασικό στοιχείο της μνήμης και του επεξεργαστή, της ΚΜΕ. Υπάρχουν πλακίδια τα οποία είναι αφεαυτά υπολογιστές με όλες τις λειτουργίες να εκτελούνται μέσα από αυτό και μόνο πλακίδιο. Σημαντικό ρόλο στην ονομασία τους παίζει η διαρρύθμιση των ακροδεκτών των πλακιδίων. Έτσι έχουμε τους ακόλουθους τύπους:
 

      α.  ΜΣΣ, Μονή σε Σειρά Συστοιχία (SIP)
      β.  ΔΣΣ, Διπλή σε Σειρά Συστοιχία (DIP)
      γΣΥΠΛΑ, ΣΥστοιχία ΠΛέγματος Ακροδεκτών (PGA).

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία