Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
Dunkerque, Dunkirk
Δουνκέρκη
 
 

Δουνκέρκη, γαλλική παράλια πόλη στη θλλασσα της Μάγχης. Γλωσσικό αντιδάνειο από τα ελληνικά, θίνα = dune και οίκος του κυρίου, κιρκ, cuhrch -μετέπειτα εκκλησία- πανω στη θίνα  = αμμόλοφος-. Την πόλη δεν την ίδρυσαν έλληνες. Απλώς χρησιμοποίησαν κάποιοι ελληνικό λεξοδάνειο κ εμείς αντιδάνειο. 

Καταχώρηση: 13/02/2020 17:51
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία