Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
interview, inteviewer, interviewee
συνέντευξη, συνετεύκτης, συνεντευξιαζόμενος
 
 

Ετυμολογικά η λέξη συνέντευξη πρροέρχεται από το συν + έντευξη   (= συνάντηση). Η συνέντευξη γίνεται από τον συνεντεύκτη και δίνεται από τον συνεντευξιαζόμενο συνήθως για παροχή πληροφοριών πάνω σ ένα θέμα ή για λόγους εργοδοσίας.
Εδώ εισάγουμε τη λέξη συνεντεύκτης (=interviewer) επειδή σε πολλά λεξικά αποδίδεται ως «δημοσιογράφος» που μπορεί να είναι ή να μην είναι.


-Μα ποιοι είστε να εισηγείστε;
-Είπαμε, ούτινες

Καταχώρηση: 05/09/2019 00:48
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία