Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
κανάλι
channel
 
 

Ο όρος «κανάλι» χρησιμοποιείται πολύ στην υπολογιστική και ηλεκτρονική και σημαίνει αρκετά επικαλυπτόμενα πράματα:

1.  Γενικά στην υπολογιστική σημαίνει τη διαδρομή μετάδοσης στοιχείων μεταξύ δυο συσκευών έστω αυτοί υπολογιστές, κομβοτάξια, διαμορφωτές, δρομολογητές, δορυφόροι κ.α. Μπορεί αυτή η διαδρομή να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.

2.  Μία συχνότητα στην οποία μεταδίδει ένα ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός που κατ’ επέκταση φέρει και το όνομα του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού.

3.  Στην ηχογράφηση κανάλι είναι μια από τις πιθανόν πολλές ηχοτροχιές πάνω στις οποίες είναι ηχογραφημένα μουσικά όργανα, φωνή ή οτιδήποτε άλλο.

Καταχώρηση: 01/01/2008 00:00
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία