Μεταφραστής Ακριβείας

Βασικών όρων πληροφορικής, υπολογιστών και διαδικτύου ... και όχι μόνο

Ετυμολόγιο

40 Λέξεις της Ημέρας

Αλφαβητική Αναζήτηση

Βοηθήματα

Οι τελευταίες 40 καταχωρήσεις!

Εγγραφείτε στο

Νεοδότη μας

Εγγραφή

Λέξη
υπέρμετρη βία, υπερβολική ισχύς
exessive force, overkill
 
 

 Υπάρχει, παρά την μικρή επικάλυψη, μια διαφορά μτξ  των όρων. Η υπέρμετρη βία αναφέρεται συνήθως σε πολιτικοαστυνομική βία απέναντι σε πολίτες, διαδηλωτές, και παραπονούμενους μέσα ή έξω από το υπουργείο εξώσεων. Η χρήση υπερβολικής ισχύος αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά σε στρατιωτική δράση όπου για επίτευξη ενός στόχου χρησιμοποιούνται μέσα πολύ περισσότερα απ’ ότι είναι αναγκαία. Υπερβολική ισχύς αναφέρεται  και σε χρήση πολεμικού υλικού πέραν του αναγκαίου.

Καταχώρηση: 15/06/2017 18:34
Αποστολή Εκτύπωση Ανάδραση / Επικοινωνία